@દિનેશભાઇ ઠક્કર

દિનેશભાઇ ઠક્કર

@dinesh.t02

જય સ્વામીનારાયણ

|
14

Post

|

119

Followers

જય સ્વામીનારાયણ
27-Nov-2018
How to Write a Business Plan https://www.youtube.com/watch?v=j6q_1_k3CtE Read More...
Comment
Share
Like
Report
જય સ્વામીનારાયણ
05-Nov-2018
શુભ ધનતેરસ!! Read More...
1
Comment
Share
20
Like
Report

05-Nov-2018
same to u Read More...
1
જય સ્વામીનારાયણ
31-Oct-2018
Read More...
Comment
Share
56
Like
Report
જય સ્વામીનારાયણ
20-Oct-2018
Comment
Share
Like
Report
જય સ્વામીનારાયણ
16-Oct-2018
માર્કેટ 2 દિવસ થી Green માં કલોઝ થાય છે!! આનો મતલબ એ છે કે માર્કેટ હમણાં વધતો જશે ?? અને એવું હોય તો સેમા ઈન્વેસ્ટ કરવાનું ??? Read More...
1
Comment
Share
21
Like
Report

Diwali pehla 37K paar karhse ke.. I hope so Read More...
3
જય સ્વામીનારાયણ
11-Oct-2018
*ભયંકર મંદી* છગન (પોતાના બોસ ને) - સર, કાલ થી હું સાંજે ૭ વાગ્યે ઘરે વયો જઈશ બોસ :- કેમ..? છગન :- તમારી નોકરીથી મારું ઘર નથી ચાલતું, રાતના નાઈટમાં મને રીક્ષા ચલાવવી પડે છે એટલે બોસ (ભાવુક થઈ ને) - રીક્ષા ચલાવતા ચલાવતા થાકી ને ભૂખ લાગે તો તું મારી પાસે ચાલ્યો આવજે,🤠 હું રાતના પાવ-ભાજી ની લારી ચલાવું છું. :stuck_out_tongue::stuck_out_tongue: *#ભયંકર મંદી#* Read More...
Comment
13
Share
26
Like
Report
જય સ્વામીનારાયણ
09-Oct-2018
તમારા સપના સાકાર કરો !!!! Read More...
Comment
5
Share
45
Like
Report
જય સ્વામીનારાયણ
04-Oct-2018
😝😝😝 Read More...
Comment
13
Share
46
Like
Report
જય સ્વામીનારાયણ
25-Sep-2018
Read More...
Comment
2
Share
5
Like
Report
જય સ્વામીનારાયણ
20-Sep-2018
#PPF #SSY PPF ને SSY ના રેટ્સ વધી ગયા છે!! PPF ને સુકન્યા સમૃદ્ધિ તમે સારા રિટર્ન્સ આપસે 👍 Read More...
Comment
2
Share
1
Like
Report